Podkarpacka Nagroda Jakości

W krajach o wysokich aspiracjach gospodarczych głównym parametrem i miarą osiąganych sukcesów gospodarczych jest jakość. Udział w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości daje znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału przedsiębiorstwa w takich obszarach jak: przywództwo, strategia i polityka, zarządzanie ludźmi, zasobami, procesami i systemami. Jest to również możliwość oceny przedsiębiorstwa w sferach związanych z efektami - w tym satysfakcji klientów, pracowników, wpływu na otoczenie i efekt końcowy. Każda uczestnicząca organizacja ma możliwość przeprowadzenia głębokiej samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym. Tak zobiektywizowana ocena bazująca na kryteriach Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakości pozwala w doskonały sposób na porównanie swoich systemów zarządzania przez jakość z najwyższymi standardami europejskimi w tym względzie oraz najlepsze źródło informacji o kondycji firmy.

Decydując się na uczestnictwo w Konkursie „Podkarpacka Nagroda Jakości” organizacje biorące udział w Konkursie uzyskują następujące korzyści:

 • wszechstronną informację o obecnym poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa oraz kierunkach jego doskonalenia,
 • kompleksową wiedzę o jakości zarządzania pracownikami i zasobami oraz możliwościach budowania zespołów pracowniczych realizujących zasady Kompleksowego Zarządzania przez jakość (TQM),
 • rzetelną informację o aktualnym poziomie zarządzania procesami i systemami, co stanowi źródło dalszego doskonalenia przedsiębiorstwa,
 • obiektywne porównanie dokonań firmy z innymi przedsiębiorstwami.

Biorąc udział w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości dowiecie się Państwo:

 • w jakim stopniu obecne działania przedsiębiorstwa satysfakcjonują Klientów?
 • czy przedsiębiorstwo potrafi zapewnić satysfakcję pracownikom?
 • czy firma wymaga reorganizacji?
 • o dowodach pozytywnego wpływu firmy na otoczenie biznesowe.

Udział w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości to realna szansa na nowe spojrzenie na rozwój przedsiębiorstwa, zapraszamy do skorzystania z niej.

W Konkursie Podkarpacka Nagroda Jakości mogą wziąć udział przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz organizacje o charakterze publicznym i edukacyjnym.

Sekretariat Konkursu PkNJ, przesyła szczegółowe materiały dotyczące regulaminu Konkursu, wymagań stawianych uczestnikom i kryteriów PkNJ, według których przedsiębiorstwo powinno opracować wniosek i samoocenę.

Samoocena jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju organizacji, w której wdraża się Model Doskonalenia Zarządzania Podkarpackiej Nagrody Jakości oraz koncepcję Zarządzania przez Jakość (TQM). Organizacja wdrażająca Model PNJ i TQM musi posiadać wizję, cele, strategię i politykę, doskonalić pracę z ludźmi, wykorzystywać swój potencjał, spełniać wymagania klienta, gdyż istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że wtedy może osiągnąć zamierzony przez siebie sukces.

Dla zainteresowanych Konkursem organizator zapewnia szkolenie, którego tematyką jest doskonalenie koncepcji zarządzania przez jakość, w zakresie wymaganym merytoryką Konkursu.

Procedura oceny przedsiębiorstwa uczestniczącego w konkursie dotyczy całego zakresu jego działalności, w aspekcie realizowania i doskonalenia koncepcji Zarządzania przez Jakość, czyli Total Quality Management -TQM. W procesie oceny i selekcji wniosków przedsiębiorstw biorących udział w Konkursie PkNJ, realizowanych przez specjalnie przeszkolonych ekspertów i sędziów, wyłaniane zostają przedsiębiorstwa, które zostaną wizytowane przez ekspertów. Zespół ekspercki dokonuje przeglądu organizacji i dostarcza raport zwrotny z zaleceniami do dalszych doskonaleń wraz z punktową oceną umożliwiająca porównanie się z innymi organizacjami.

W dniu 21 sierpnia 2006 roku, w siedzibie Marszałka Województwa Podkarpackiego odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Podkarpackiej Nagrody Jakości, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów i Wyróżnionych oraz przyznał Dyplomy Finalistom tegorocznej edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Jakości.

Laureatami Konkursu Podkarpacka Nagroda Jakości 2006 zostali:

 • Metalzbyt Polska Sp. z o.o. z Rzeszowa
 • Prografix Sp. z o.o. z Dębicy

Wyróżnienie I Stopnia IV edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Jakości otrzymała Organizacja:

 • Melex A&D Tyszkiewicz Sp. J.

Wyróżnienie IV edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Jakości otrzymała Organizacja:

 • Avance Polska z Rzeszowa

Pobierz logo Podkarpackiej Nagrody Jakości

Niedziela, 20 marca 2011 r.

PROMOWANE FIRMY

Firma Wielobranżowa KIS Krystyna Kapusta
Odzież, obuwie, tekstylia, Reklama i poligrafia
Produkcja odzieży roboczej, ochronnej, reklamowej
Firma "LiD" Usługi Kolejowe, Drogowe, Komunalne Ryszard Lipiński
Usługi
Usługi kolejowe
ELEKTRO-ADA S.C.
Meble, Artykuły i usługi przemysłowe
Handel materiałami elektrycznymi
SPA Salon Piękności
Zdrowie, uroda
Kosmetyka
Zakład Optyczny TOMOPTIK
Zdrowie, uroda, Upominki, ozdoby, jubilerstwo
Usługi optyczne

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]
DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]
Projekt Nowy zawód – nowa praca! realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy [...]
W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończył 18 lat i jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem [...]
SZKOLENIA ZAWODOWE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU: Kurs przewozu towarów niebezpiecznych + cysterny Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca [...]
Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]
DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa [...]

PARTNERZY

nao4vu