• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Dzisiaj
Poniedziałek
17 grudnia 2018

Floriana, Łukasza, Łazarza, Olimpii
zwiń Artykuły
zwiń Waluty
Kursy średnie NBP
z dnia 2018-12-17

euro 1EUR4,2906 PLN
dolar 1USD3,7871 PLN
frank 1CHF3,8025 PLN
funt 1GPB4,7718 PLN
zwiń Partnerzy
iped
Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie
Bank Pekao SA
VCC
Patronat medialny:
TVP Rzeszów
Radio Rzeszów
Radio Leliwa
Biznes i Styl
Carpatia Biznes
Expres Jarosławski
gospodarkapodkarpacka.pl
Nowe Podkarpacie - Tygodnik regionalny
Obserwator Lokalny
Resinet.pl
Tygodnik Sanocki
Tygodnik Sztafeta
VIP Biznes i Styl
Życie Podkarpackie
zwiń Polecamy
google.pl
onet.pl
wp.pl
interia.pl
zwiń Radio Taxi

Podkarpacka Nagroda Jakości

W krajach o wysokich aspiracjach gospodarczych głównym parametrem i miarą osiąganych sukcesów gospodarczych jest jakość. Udział w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości daje znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału przedsiębiorstwa w takich obszarach jak: przywództwo, strategia i polityka, zarządzanie ludźmi, zasobami, procesami i systemami. Jest to również możliwość oceny przedsiębiorstwa w sferach związanych z efektami - w tym satysfakcji klientów, pracowników, wpływu na otoczenie i efekt końcowy. Każda uczestnicząca organizacja ma możliwość przeprowadzenia głębokiej samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym. Tak zobiektywizowana ocena bazująca na kryteriach Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakości pozwala w doskonały sposób na porównanie swoich systemów zarządzania przez jakość z najwyższymi standardami europejskimi w tym względzie oraz najlepsze źródło informacji o kondycji firmy.

Decydując się na uczestnictwo w Konkursie „Podkarpacka Nagroda Jakości” organizacje biorące udział w Konkursie uzyskują następujące korzyści:

 • wszechstronną informację o obecnym poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa oraz kierunkach jego doskonalenia,
 • kompleksową wiedzę o jakości zarządzania pracownikami i zasobami oraz możliwościach budowania zespołów pracowniczych realizujących zasady Kompleksowego Zarządzania przez jakość (TQM),
 • rzetelną informację o aktualnym poziomie zarządzania procesami i systemami, co stanowi źródło dalszego doskonalenia przedsiębiorstwa,
 • obiektywne porównanie dokonań firmy z innymi przedsiębiorstwami.

Biorąc udział w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości dowiecie się Państwo:

 • w jakim stopniu obecne działania przedsiębiorstwa satysfakcjonują Klientów?
 • czy przedsiębiorstwo potrafi zapewnić satysfakcję pracownikom?
 • czy firma wymaga reorganizacji?
 • o dowodach pozytywnego wpływu firmy na otoczenie biznesowe.

Udział w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości to realna szansa na nowe spojrzenie na rozwój przedsiębiorstwa, zapraszamy do skorzystania z niej.

W Konkursie Podkarpacka Nagroda Jakości mogą wziąć udział przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz organizacje o charakterze publicznym i edukacyjnym.

Sekretariat Konkursu PkNJ, przesyła szczegółowe materiały dotyczące regulaminu Konkursu, wymagań stawianych uczestnikom i kryteriów PkNJ, według których przedsiębiorstwo powinno opracować wniosek i samoocenę.

Samoocena jest jednym z podstawowych narzędzi rozwoju organizacji, w której wdraża się Model Doskonalenia Zarządzania Podkarpackiej Nagrody Jakości oraz koncepcję Zarządzania przez Jakość (TQM). Organizacja wdrażająca Model PNJ i TQM musi posiadać wizję, cele, strategię i politykę, doskonalić pracę z ludźmi, wykorzystywać swój potencjał, spełniać wymagania klienta, gdyż istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że wtedy może osiągnąć zamierzony przez siebie sukces.

Dla zainteresowanych Konkursem organizator zapewnia szkolenie, którego tematyką jest doskonalenie koncepcji zarządzania przez jakość, w zakresie wymaganym merytoryką Konkursu.

Procedura oceny przedsiębiorstwa uczestniczącego w konkursie dotyczy całego zakresu jego działalności, w aspekcie realizowania i doskonalenia koncepcji Zarządzania przez Jakość, czyli Total Quality Management -TQM. W procesie oceny i selekcji wniosków przedsiębiorstw biorących udział w Konkursie PkNJ, realizowanych przez specjalnie przeszkolonych ekspertów i sędziów, wyłaniane zostają przedsiębiorstwa, które zostaną wizytowane przez ekspertów. Zespół ekspercki dokonuje przeglądu organizacji i dostarcza raport zwrotny z zaleceniami do dalszych doskonaleń wraz z punktową oceną umożliwiająca porównanie się z innymi organizacjami.

W dniu 21 sierpnia 2006 roku, w siedzibie Marszałka Województwa Podkarpackiego odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Podkarpackiej Nagrody Jakości, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego. Komitet na posiedzeniu wyłonił: Laureatów i Wyróżnionych oraz przyznał Dyplomy Finalistom tegorocznej edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Jakości.

Laureatami Konkursu Podkarpacka Nagroda Jakości 2006 zostali:

 • Metalzbyt Polska Sp. z o.o. z Rzeszowa
 • Prografix Sp. z o.o. z Dębicy

Wyróżnienie I Stopnia IV edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Jakości otrzymała Organizacja:

 • Melex A&D Tyszkiewicz Sp. J.

Wyróżnienie IV edycji konkursu Podkarpackiej Nagrody Jakości otrzymała Organizacja:

 • Avance Polska z Rzeszowa

Pobierz logo Podkarpackiej Nagrody Jakości

<< Powrót

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu