Po bezpłatnym szkoleniu - lepsza praca. Trwa rekrutacja do projektu!

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe. To kompleksowa DARMOWA pomoc dla mieszkańców Podkarpacia, którzy są w wieku 29+, są bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy lub pozostające bez zatrudnienia oraz mają niskie kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach. Obecnie trwa nabór do kolejnej grupy, który potrwa do 16 października, ale nawet jeśli przegapisz ten termin - nic straconego. Zapisy mają charakter ciągły. Terminy naborów do projektu są na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności na stronie www.lepszapraca.rze.pl

O projekcie

Projekt "Wyższe kwalifikacje – lepsza praca" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Jego wartość to prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 1,8 mln zł. Potrwa on do 30 września 2018 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 uczestników, w tym 40 kobiet, zamieszkujących województwo podkarpackie przez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do końca września 2018 roku.

Wspomniana aktywizacja polega na poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, uczestnictwie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach zawodowych. Ostatnim elementem są zagwarantowane staże zawodowe.

Dla pracodawcy!

Mamy propozycję nie tylko dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, ale i dla pracodawców. Współpraca polegałaby na organizacji miejsc odbywania stażu dla uczestników projektu. Staż odbywać się będzie na postawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Promocji Biznesu a pracodawcą poprzedzonej złożeniem wniosku o zorganizowanie stażu do biura projektu (Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów). Ze środków projektu CPB pokrywa koszty wynagrodzenia dla stażysty, koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego! Wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez CPB.

Przypominamy!

Udział w projekcie dla osób w wieku 29+, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia oraz mających niskie kwalifikacje zawodowe jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w projekcie: osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, zamieszkujące na obszarach wiejskich, u których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł, kobiety, z doświadczeniem zawodowym (poniżej roku, 1-2 lat, powyżej 2 lat)

W projekcie nie mogą wziąć udziału: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS, osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje na stronie www.lepszapraca.rze.pl

Środa, 11 października 2017 r.

PROMOWANE FIRMY

ALDSIEN - łożyska, pasy klinowe
Motoryzacja
Handel łożyskami, paskami klinowymi
EXTRANS S.A
Transport, spedycja
Transport, spedycja
Zakład Stolarski s.c. Bogdan Surmacz i Jerzy Surmacz
Dom i ogród, Budownictwo
Usługi stolarskie, okna, drzwi
LERG S.A.
Artykuły i usługi przemysłowe, Budownictwo
Producent żywic syntetycznych.
PPUH LESTEK
Dom i ogród
Meble biurowe, krzesła, parapety zewnętrzne, żaluzje, rolety zewnętrzne i wewnętrzne

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]
DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]
Projekt Nowy zawód – nowa praca! realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy [...]
W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończył 18 lat i jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem [...]
SZKOLENIA ZAWODOWE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU: Kurs przewozu towarów niebezpiecznych + cysterny Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca [...]
Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]
DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa [...]

PARTNERZY

l7tsmi